39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Niezwykła sesja fotograficzna w ramach NPRCz
4 listopada 2022r. | Administrator

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czy­tel­nic­twa 2.0 na lata 2021-2025 biblioteka szkolna, we współ­pra­cy z klasą 1F, zorganizowała wyjątkową sesję fo­to­gra­ficz­ną. Uczniowie, korzystając z wyników przeprowadzonego przez bibliotekę rankingu na najciekawszą lekturę szkolną, wcie­li­li się w wybranych bohaterów literackich. I tak przed obiek­ty­wem aparatu stanęli: Romeo i Julia, Syzyf, Demeter i Kora, Hermes, Rodion Raskolnikow ze „Zbrodni i kary”, bi­blij­na Ewa, roztropne panny z nowotestamentowej przy­po­wieś­ci, Alina i Balladyna, Gustaw z IV części „Dzia­dów”, Te­li­me­na z Zosią oraz główne bohaterki „Je­zio­ra ła­bę­dzie­go”. Całość projektu uwieńczona zostanie wy­sta­wą fo­to­gra­fii w ga­le­rii szkolnej.

obrazek
te: 0.014s dbnc: 6 dbnq: 6