39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Występ zespołu „The Wires”
8 stycznia 2023r. | Administrator

Ostatniego dnia przed przerwą świąteczną w Ko­per­ni­ku zapanowała prawdziwie świąteczna atmosfera. Sta­ło się tak za sprawą nowo powstałego zespołu mu­zycz­ne­go "The Wi­res" w składzie: Piotr Witek, Alek­san­dra Zasowska, Klara Skór­ska, Karolina Moskal, Fi­lip Kalisz, Maksymilian Wilk, Filip Czechura, Weronika Skiba i Hanna Kozioł. Uta­len­to­wa­ni muzycznie uczniowie zagrali klasyczne wersje zna­nych kolęd oraz własne aranżacje największych świą­tecz­nych przebojów. Koncert wzbudził ogromny za­chwyt szkol­nej publiczności, a wykonawcy zostali nagrodzeni go­rą­cy­mi brawami. Dziękujemy zespołowi „The Wires” za wspa­nia­ły wy­stęp.

obrazek
te: 0.012s dbnc: 6 dbnq: 6