39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Sukcesy matematyczne uczniów Kopernika
9 stycznia 2023r. | Administrator

Do etapu wojewódzkiego XXXVIII Konkursu Ma­te­ma­tycz­ne­go im. prof. Jana Marszała zakwalifikowali się: Ry­szard Czerwiński (1B), Daniel Kopacz (2A), Anna Mar­tyń­ska (2D), Konrad Ćwięka (4B), David Gąsiorek (4A), To­masz Ła­chut (4A) i Jan Wanatowicz (4B). Finalistami VI Ja­giel­loń­skie­go Turnieju Matematycznego zostali: Konrad Ćwię­ka (4B), David Gąsiorek (4A), Tomasz Łachut (4A) i Jan Wa­na­to­wicz (4B).

obrazek
te: 0.014s dbnc: 6 dbnq: 6