39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Kolejny sukces naszej uczennicy
29 stycznia 2023r. | Administrator

Wiktoria Siembab z klasy 4D zakwalifikowała się do czę­ści ustnej etapu okręgowego olimpiady języka an­giel­skie­go uzyskując 91 punktów. Tym razem zawodnicy bę­dą mu­sie­li wykazać się praktyczną znajomością języka an­giel­skie­go, wiedzą z zakresu geografii, historii, polityki i li­te­ra­tu­ry Wielkiej Brytanii i USA. Obowiązkowym elementem przy­go­to­wa­nia do części ustnej jest także przygotowanie trzech za­gad­nień z zakresu literatury brytyjskiej i ame­ry­kań­skiej. Wiktorii serdecznie gratulujemy do­tych­cza­so­wych suk­ce­sów i życzymy powodzenia 13. lu­te­go.

obrazek
te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6