39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Ratownik z Mielca na Antarktydzie
22 lutego 2023r. | Administrator

17 lutego uczniowie klas 2a, 2e, 2f i 3c wzięli udział w spot­ka­niu z panem Januszem Lombarą – ratownikiem me­dycz­nym Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Miel­cu. Nasz gość spędził rok w Polskiej Stacji Ba­daw­czej im. Henryka Arctowskiego na Antarktydzie, prze­by­wał też na misji w Ukrainie oraz na Islandii. Celem spot­ka­nia by­ło przybliżenie młodzieży warunków pracy oraz cech śro­do­wis­ka geograficznego tych miejsc.

obrazek
te: 0.010s dbnc: 6 dbnq: 6