39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Licealiada w pływaniu
24 lutego 2023r. | Administrator

22 lutego, po prawie trzyletniej przerwie, odbyły się pół­fi­na­ły wojewódzkie Licealiady w pływaniu. Sztafeta chłop­ców 6x50 m stylem dowolnym popłynęła w składzie: Pa­weł Żu­czek (4b), Maciej Stanisz (2d), Szymon Muras (2d), Ni­ko­dem Raj­ca (2b), Jakub Pikor (2f), Antoni Pazdro (1g) oraz re­zer­wa David Gąsiorek (4a) i zajęła 3 miejsce. W kon­ku­ren­cjach indywidualnych naszą szkołę re­pre­zen­to­wa­ły dwie zawodniczki: Weronika Dubiel (1d) oraz Maja Tchó­rzew­ska (2d). Serdeczne gratulacje! Szczegółowe in­for­ma­cje do­ty­czą­ce czasów i awansów do finałów do­stęp­ne bę­dą już niebawem na stronie Szkolnego Zwią­zku Spor­to­we­go.

obrazek
te: 0.014s dbnc: 6 dbnq: 6