39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Dzień Patrona Szkoły
24 lutego 2023r. | Administrator

20 lutego świętowaliśmy 550. rocznicę urodzin pa­tro­na II LO, Mikołaja Kopernika. Nasze szkolne radio „Ko­per­nik” przybliżyło wszystkim tę wybitną postać polskiej na­u­ki, przy­go­to­wu­jąc specjalną audycję. W ramach ob­cho­dów te­go wyjątkowego jubileuszu uczniowie, na­u­czy­cie­le i pra­cow­ni­cy szkoły ubrali bluzy z wizerunkiem wielkiego astro­no­ma. Licealiści własnoręcznie upiekli przepyszne pier­ni­ki, któ­re rozdawali w klasach. Do wspólnego świę­to­wa­nia za­pro­si­liś­my także Prezydenta Miasta Mielca - pa­na Jac­ka Wiś­niew­skie­go, Wicestarostę Powiatu Mie­lec­kie­go - pa­na An­drze­ja Bryłę oraz mielczan, których ucz­niow­ska de­le­gac­ja czę­sto­wa­ła piernikami.

obrazek
te: 0.013s dbnc: 6 dbnq: 6