39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

XVIII Olimpiada Przedsiębiorczości
11 marca 2023r. | Administrator

2 marca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie od­by­ły się eliminacje okręgowe XVIII Olimpiady Przed­się­bior­czoś­ci. Naszą szkołę reprezentowali: Jan Cię­żad­ło (3B), Wiktoria Klich (3B) oraz Patrycja Wilk (4B). Za­wo­dy okrę­go­we składają się z dwóch etapów olim­pij­skich zma­gań. I etap polega na rozwiązaniu testu wie­dzy skła­da­ją­ce­go się z 50 pytań o zróżnicowanym poziomie trudności. II etap to zespołowe rozwiązywanie zadania sytuacyjnego oraz jego obrona przed Komisją Okręgową. Eliminacje wy­ma­ga­ją od zawodników umiejętności pracy zespołowej, ar­gu­men­to­wa­nia i obrony stanowiska. Gratulujemy udziału w eli­mi­nac­jach okręgowych!

obrazek
te: 0.015s dbnc: 6 dbnq: 6