39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

XLVI Olimpiada Astronomiczna
20 marca 2023r. | Administrator

W dniach 9-12 marca 2023r. w Chorzowie odbywały się zawody etapu centralnego XLVI Olimpiady Astro­no­micz­nej. Elitarne grono 20 najlepszych uczniów w Pol­sce roz­wią­zy­wa­ło zadania teoretyczne, zadania z ana­li­zy da­nych, a także zadania obserwacyjne prze­pro­wa­dza­ne pod sztucz­nym niebem planetarium. W gronie finalistów znalazł się Jan Wa­na­to­wicz, uczeń klasy 4b. Z dumą informujemy, że Ja­nek za­jął znakomite 8 miejsce, uzyskując tytuł Fi­na­lis­ty XLVI Olimpiady Astronomicznej. Brawo!

obrazek
te: 0.014s dbnc: 6 dbnq: 6