39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Olimpiada Fizyczna
24 marca 2023r. | Administrator

Miło nam poinformować, że do etapu centralnego 72. Olim­pia­dy Fizycznej zakwalifikowali się: Jan Wa­na­to­wicz (4b) i Pa­weł Żuczek (4b). Dla Janka jest to trzeci, a dla Pa­wła dru­gi udział w etapie centralnym olimpiady fizycznej. Gra­tu­lu­je­my i już trzymamy kciuki - finałowe zawody od­bę­dą się w dniach 15-18 kwietnia na Uniwersytecie War­szaw­skim.

obrazek
te: 0.012s dbnc: 6 dbnq: 6