39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Góra Grosza
5 kwietnia 2023r. | Administrator

31 marca nasza szkoła przekazała zbierane od li­sto­pa­da środki na akcję „Góra Grosza” organizowaną co­rocz­nie przez Towarzystwo Nasz Dom. Głównymi ko­or­dy­na­tor­ka­mi akcji w Koperniku były uczennice klasy 2f: Ane­ta Kieł­ba­sa, Wiktoria Jeż, Julia Pawłowska, Kinga Słą­ba i Kor­nel­ia Hyjek. Łącznie zebraliśmy ponad 485 złotych, a monety wa­ży­ły aż 23 kg. Pieniądze zostaną przeznaczone na po­moc psy­cho­lo­gicz­ną i opiekę dla potrzebujących rodzin i dzie­ci w ca­łej Pol­sce.

obrazek
te: 0.014s dbnc: 6 dbnq: 6