39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

XXXVIII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
17 kwietnia 2023r. | Administrator

Miło nam zakomunikować, że nasza duma szkolna - Wik­to­ria Klich, zakwalifikowała się do etapu Centralnego Olim­pia­dy Eko­lo­gicz­nej, zdobywając III miejsce w etapie okrę­go­wym, któ­ry odbył się 15.04.2023 r. w Krośnie. Wik­tor­ia naj­pierw wzięła udział w pisemnej części olim­pia­dy, a na­stęp­nie zmierzyła się z wylosowanym zestawem pięciu py­tań ustnych, które oceniała ośmioosobowa Komisja w obec­noś­ci pu­blicz­noś­ci. Gratulujemy i trzymamy kciuki za fi­nał, któ­ry odbędzie się w dniach 2-4 czerwca w War­sza­wie!

obrazek
te: 0.015s dbnc: 6 dbnq: 6