39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

I Powiatowy Konkurs Ekologiczny „Myśl ekonomicznie - żyj ekologicznie”
18 kwietnia 2023r. | Administrator

Z radością informujemy, że Martyna Ptak (1c) została lau­re­at­ką I Powiatowego Konkursu Ekologicznego „Myśl eko­no­micz­nie - żyj ekologicznie” w kategorii – wiedza eko­lo­gicz­na. Kon­kurs objęło patronatem Starostwo Powiatu Mie­lec­kie­go. Uro­czys­te rozdanie nagród odbyło się 13.04.2023 r. w In­ku­ba­to­rze Nowych Technologii IN-TECH. Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my!

obrazek
te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6