39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Olimpiada Fizyczna
20 kwietnia 2023r. | Administrator

Od 14 do 18 kwietnia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu War­szaw­skie­go obywał się finał centralny 72. Olimpiady Fi­zycz­nej. W zawodach wystąpili - i znakomicie się spisali - ucz­nio­wie kla­sy 4b: Jan Wanatowicz, który uzyskał tytuł Lau­re­a­ta Olim­pia­dy oraz Paweł Żuczek, zdobywca tytułu Fi­na­lis­ty Olim­pia­dy. Wielkie gratulacje!

obrazek
te: 0.017s dbnc: 6 dbnq: 6