39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

XVI Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH”
22 kwietnia 2023r. | Administrator

18 kwietnia ogłoszono wyniki XVI Ogólnopolskiej Olim­pia­dy „O Diamentowy Indeks AGH” w roku aka­de­mic­kim 2022/2023. Miło nam poinformować, że:
Konrad Ćwięka (4b) uzyskał tytuł Laureata III stopnia z fi­zy­ki i Laureata III stopnia z matematyki; Szymon Droz­dow­ski (3b) - tytuł Finalisty z fizyki; David Gąsiorek (4a) - ty­tuł Laureata III stopnia z fizyki; Maksymilian Koleśniak (3b) - ty­tuł Fi­na­lis­ty z fizyki; Wiktor Majka (4b) - tytuł Lau­re­a­ta III stopnia z fizyki; Alicja Pazdro (3c) - tytuł Lau­re­a­ta III stopnia z chemii; Jan Wanatowicz (4b) - tytuł Lau­re­a­ta III  stop­nia z fizyki; Paweł Witek (4a) - tytuł Finalisty z fi­zy­ki; Pa­weł Żuczek (4b) - tytuł Laureata II stopnia z fizyki i Lau­re­a­ta III stopnia z matematyki. Brawo!

obrazek
te: 0.015s dbnc: 6 dbnq: 6