39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Powiatowy konkurs z wiedzy prawnej
23 kwietnia 2023r. | Administrator

19 kwietnia 2023 r. odbył się „Powiatowy konkurs z wiedzy prawnej” pod patronatem Starosty Powiatu Mie­lec­kie­go Stanisława Lonczaka. Miło nam poinformować, że I miejsce zajęła Katarzyna Kozdęba, uczennica klasy 3e. Fi­na­lis­ta­mi zostali pozostali reprezentanci naszej szkoły: Amelia Małodzińska i Wiktoria Padykuła (3e) oraz Ka­ta­rzy­na Ty­cha­no­wicz i Kacper Masłowiec (1e). Gratulujemy!

Organizatorem konkursu jest Fundacja Rozwoju i Wsparcia Pasieka, która współpracuje ze starostwem w za­kre­sie świadczenia mieszkańcom nieodpłatnej pomocy prawnej. Konkurs poprzedzony został warsztatami praw­ny­mi zor­ga­ni­zo­wa­ny­mi w szkołach ponadpodstawowych na terenie powiatu mieleckiego. 15 uczniów re­pre­zen­tu­ją­cych I i II LO oraz Zespół Szkół Ekonomicznych rozwiązywało test z wiedzy prawnej. Gratulacje na ręce zwy­cięz­ców i uczest­ni­ków konkursu przekazał Wicestarosta Powiatu Mieleckiego, pan Andrzej Bryła oraz Karol Grześ­kie­wicz – pre­zes Fundacji Pasieka.

te: 0.015s dbnc: 6 dbnq: 6