39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Quest rowerowy
2 czerwca 2023r. | Administrator

26 maja grupa uczniów naszej szkoły wzięła udział w „Que­ście rowerowym” w ramach odbywającego się w Miel­cu Festiwalu Nauki i Techniki organizowanego przez CKPiD. Wy­pra­wa rozpoczęła się od zwiedzania Zakładów Lot­ni­czych w Miel­cu, a następnie zgodnie z mapą ukrytych ha­seł ucz­nio­wie podróżowali mieleckim ścieżkami ro­we­ro­wy­mi, poznając lotniczą historię Mielca. Choć trzeba by­ło mie­rzyć si­ły na zamiary, wspomnienia o wycieczce po­zo­sta­ną na dłu­go w pamięci uczestników.

obrazek
te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6