39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

XXXVIII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
6 czerwca 2023r. | Administrator

W dniach 2-3 czerwca odbył się finał centralny XXXVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej na Ma­zo­wszu, w Ryni nad Zalewem Zegrzyńskim. Wiktoria Klich (3b) wywalczyła tytuł Finalisty, uzyskując najwyższy wy­nik spośród reprezentujących nasz region uczniów. War­to pod­kreś­lić, że Wiktoria jest uczennicą klasy ma­te­ma­tycz­no-fi­zycz­nej i w tym roku szkolnym, zdo­by­wa­jąc ty­tu­ły w róż­no­rod­nych konkursach: po­lo­nis­tycz­nym, fi­zycz­nych, sta­tys­tycz­nych, ma­te­ma­tycz­nych, udo­wod­ni­ła, że nie ma rze­czy nie­mo­żli­wych. Ser­decz­nie gratulujemy!

obrazek
te: 0.010s dbnc: 6 dbnq: 6