39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Narodowe Czytanie 2023
9 września 2023r. | Administrator

8 września uczniowie naszej szkoły wzięli udział w 12 edycji ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie”, której celem jest propagowanie klasyki literatury narodowej poprzez wspólne czytanie fragmentów najbardziej reprezentatywnych i aktualnych dzieł pisarzy polskich. „Narodowe Czytanie” stało się naszą szkolną tradycją, od wielu lat uczestniczymy w tym ważnym wydarzeniu. W tym roku czytaliśmy powieść „Nad Niemnem”. Uczniowie i nauczyciele zebrali się na niekonwencjonalnym spotkaniu, na szkolnych terenach zielonych, na kocach, tworząc atmosferę piknikowej swobody.

W czytanie fragmentów powieści Elizy Orzeszkowej zaangażowali się uczniowie klas: 1d, 2c, 2d, 2e, 2f, 3a, 3d, 3e, 4b, 4f, 4e. Licealiści zaprezentowali istotne fragmenty dzieła, m.in.: opisy dworu, mogiły powstańczej, zagrody Jana Bohatyrowicza, Legendę o Janie i Cecylii. Nie zabrakło odniesień do innych ważnych zagadnień poruszanych w powieści, takich jak: walka o utrzymanie ziemi, refleksje o przemijaniu i miłości. ale także opisy przyrody. Czytanie wzbogacono piosenkami: „Za Niemen hen precz” oraz „Ty pójdziesz górą”, które wzmocniły przekaz tekstu i wprowadziły odpowiedni klimat. Z okazji tegorocznej edycji Narodowego Czytania otrzymaliśmy z Kancelarii Prezydenta RP okolicznościową pieczęć. Pamiątkowe stemple mógł zdobyć każdy, kto przyniósł własny egzemplarz „Nad Niemnem”. Wszystkim uczniom i nauczycielom zaangażowanym w przygotowanie tej pięknej akcji serdecznie dziękujemy.

Zobacz zdjęcia..

te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6