39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Sukces uczniów Kopernika w konkursie fizycznym „QuizFiz”
30 września 2023r. | Administrator

29 września rozegrano w Krakowie finał konkursu fi­zycz­ne­go „QuizFiz” organizowanego przez Instytut Fizyki Ją­dro­wej Pol­skiej Akademii Nauk. Ogólnopolskie eliminacje do kon­kur­su, pod­czas których wybrano najlepsze zespoły, prze­pro­wa­dzo­ne zo­sta­ły w ubiegłym roku szkolnym. Turniej roz­gry­wa­ny był w ra­mach trwającej w Krakowie „Nocy na­u­kow­ców”. Z radością informujemy, że drużyna z II LO w Miel­cu w skła­dzie: Szymon Drozdowski, Wiktoria Klich, Ma­ksy­mi­lian Ko­leś­niak, Piotr Żmuda zdobyła I miejsce w kon­kur­sie, wy­gry­wa­jąc wysokiej klasy teleskopy. Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my.

obrazek
te: 0.017s dbnc: 6 dbnq: 6