39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Wizyta na Uniwersytecie Jagiellońskim
18 stycznia 2024r. | Administrator

17 stycznia uczniowie klasy 4e wraz z opiekunami od­wie­dzi­li Uniwersytet Jagielloński, gdzie mieli okazję za­poz­nać się z ofertą edukacyjną Instytutu Psychologii oraz zwie­dzić la­bo­ra­to­ria: Psychologii Języka i Dwujęzyczności oraz Za­kła­du Psy­cho­lo­gii Eksperymentalnej. Następnie uczest­ni­czy­li w war­szta­tach poprowadzonych przez stu­dent­ki na­le­żą­ce do Koła Naukowego Pedagogów Re­so­cja­li­za­cyj­nych IP UJ oraz wysłuchali wykładu pani pro­fe­sor Mał­go­rza­ty Mi­chel pt. „Niewidzialne dzieci”. Galeria...

obrazek
te: 0.012s dbnc: 6 dbnq: 6