39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Konkurs konkursu „O Złoty Indeks Politechniki Śląskiej”
11 lutego 2024r. | Administrator

Do finału konkursu „O Złoty Indeks Politechniki Ślą­skiej” zakwalifikowali się: z fizyki: Ryszard Czerwiński (2b), Ma­ksy­mi­lian Koleśniak (4b), Piotr Witek (3b), Piotr Żmu­da (4b); z ma­te­ma­ty­ki: Anna Martyńska (3d), Maksymilian Ko­leś­niak (4b), Da­niel Ko­pacz (3a), Piotr Żmuda (4b). Gra­tu­lu­je­my i życzymy po­wo­dze­nia w fi­na­le, który odbędzie się w mar­cu w Gli­wi­cach.

obrazek
te: 0.014s dbnc: 6 dbnq: 6