39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej
18 grudnia 2014r. | Administrator

10 grudnia w Rzeszowie odbyła się uroczysta gala wręczenia Stypendium Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej. Wśród 231 laureatów ze szkół ponadgimnazjalnych z województwa podkarpackiego znalazła się Patrycja Ziomek z klasy 3b. Nagrody wręczyli: wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska i kurator oświaty Jacek Wojtas.

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej wręczono 15 osobom z naszego województwa – w tym Jakubowi Cisło, ubiegłorocznemu absolwentowi „Kopernika”.

Stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznawane są uczniom szkoły maturalnej, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem i uzyskali najwyższą średnią ocen w swojej szkole. Natomiast stypendium Ministra Edukacji Narodowej mogą otrzymać laureaci i finaliści olimpiad międzynarodowych oraz konkursów o zasięgu ogólnopolskim. Naszym stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów.

te: 0.010s dbnc: 6 dbnq: 6