39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Matura próbna
26 listopada 2015r. | Administrator

W dniach 24-26 listopada uczniowie klas trzecich przystąpili do próbnej matury z języka polskiego, matematyki i języka obcego. W tym roku szkolnym deklaracje maturalne złożyło 189 uczniów z sześciu klas.

Po raz drugi w maju odbędzie się matura według nowej podstawy programowej i zmienionego regulaminu egzaminu. Aby zdać maturę, uczniowie muszą uzyskać powyżej 30% z języka polskiego, matematyki i języka obcego w części pisemnej na poziomie podstawowym oraz w części ustnej z języków: polskiego i obcego. Muszą też przystąpić przynajmniej do jednego egzaminu pisemnego z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Tu wynik egzaminu nie będzie miał wpływu na zdanie matury.

Uczniowie „Kopernika” najczęściej deklarują przystąpienie na poziomie rozszerzonym do egzaminów z matematyki, biologii i chemii.

te: 0.017s dbnc: 6 dbnq: 6