39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Ćwiczenia w terenie
6 kwietnia 2016r. | Administrator

"Żadna książka nie da Ci tego, co ujrzenie krajobrazu czy osobliwości własnymi oczyma" – to hasło przewodnie lekcji z terenoznawstwa dla klas o profilu mat-geo. Normą już jest, że nasze zajęcia z terenoznawstwa odbywają się w terenie. Klasa 2d w ramach lekcji, razem z nauczycielem geografii, Anną Piękoś wyruszyła w teren.

obrazek

Ostatnie zajęcia z "tereno" to długa, bo czterogodzinna wędrówka doliną rzeki Wisłoki. Głównym celem zajęć było kształcenie umiejętności samodzielnych działań praktycznych ucznia, takich jak obserwacja czy rozpoznawanie geomorfologicznych form w terenie. Określaliśmy położenie teras zalewowych i nadzalewowych a także zaobserwowaliśmy piękne tworzące się meandry rzeki Wisłoki oraz osuwiska powstające na lewym wysokim erozyjnym brzegu. Naszym celem była również ocena terenu pod kątem zmian w kształcie doliny wywołanych antropogeniczną działalnością.

Zajęcia w terenie mają cel edukacyjny ale również poznawczy. Uczymy się poprzez obserwację i poznajemy naszą okolicę z zupełnie innej strony.

te: 0.015s dbnc: 6 dbnq: 6