39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Wymiana
17 października 2016r. | Administrator

W niedzielę, 9 października, nasi goście z Erlangen szczęśliwie dojechali do domów i tym samym zakończyła się 10-dniowa przygoda z wymianą polsko-niemiecką. W tym roku zaczęliśmy od gry miejskiej, dzięki której uczestnicy mogli poznać Mielec. Organizatorkami zabawy były uczennice z klasy IIIe. W kolejnych dniach zwiedziliśmy m.in. Przemyśl, Sanok i oczywiście Kraków. Pogoda nie zawsze nam sprzyjała, ale to nie przeszkodziło uczestnikom w dobrej zabawie.

obrazek

Podczas wyjazdów towarzyszyli nam profesorowie: główna organizatorka wymiany p. Dorota Dzija, p. Małgorzata Schab, p. Henryk Dugiełło oraz p. Krzysztof Lis. Przy realizacji programu pomogły wpłaty sponsorów. Bardzo dziękujemy Starostwu Powiatowemu, Firmie Kirchhoff, MPGK Mielec i p. Jerzemu Wąsowi z firmy Hestia. Następne spotkanie odbędzie się w Niemczech na przełomie marca i kwietnia 2017. Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które chciałyby wziąć w nim udział!

te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6