39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Warsztaty dla katechetów z rejonu mieleckiego
19 października 2016r. | Administrator

18 października br. w naszym liceum odbyło się spotkanie nauczycieli religii z rejonu mieleckiego w ramach tzw. „Dni katechetycznych”, zorganizowane przez Kurię Diecezjalną w Tarnowie. Warsztaty poprowadził ks. dr Tadeusz Michalik, wizytator lekcji religii i wykładowca na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Tarnowie. W spotkaniu wzięli również udział p. dyrektor Zbigniew Rzeźnik i ks. dziekan prałat Kazimierz Czesak.

Tematem przewodnim był sakrament namaszczenia chorych oraz kwestie związane z cierpieniem, chorobą i śmiercią.

Po przywitaniu gości przez Pana Dyrektora i kilku słowach wprowadzenia skierowanych do zgromadzonych przez Księdza Wizytatora, ksiądz Mateusz Gurbisz wygłosił wykład nt. „Katechetycznego przekazu o sakramencie namaszczenia chorych”. Ksiądz Marek Synowiec przeprowadził lekcję ćwiczeniową z uczniami klasy II F.

obrazek

Jak wyglądała i wygląda troska Kościoła o chorych? Jakie są podstawy biblijne i teologiczne sakramentu namaszczenia chorych? Kto i kiedy może przyjąć ten sakrament? Komu nie należy go udzielać? Jak przygotować mieszkanie przed przybyciem kapłana z posługą sakramentalną – jak się wówczas zachować? Jakie warto podejmować inicjatywy katechetyczne odnośnie do tematyki cierpienia i śmierci? Na te i inne pytania starali się wspólnie odpowiedzieć prowadzący warsztaty.

Nauczyciele mieli także okazję do podzielenia się swoimi uwagami i spostrzeżeniami. Podjęty temat, prezentacje multimedialne, wymiana własnych doświadczeń okazały się interesujące zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów.

Prowadzącym i uczestnikom warsztatów dziękujemy za zaangażowanie i wspólnie spędzony czas.

te: 0.016s dbnc: 6 dbnq: 6