39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Matura 2013
7 maja 2013r. | Administrator

7 maja rozpoczęły się egzaminy maturalne – tradycyjnie od egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym. Zgodnie z procedurami uczeń musi przystąpić do pisemnego egzaminu na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki i języka obcego oraz do dwóch egzaminów ustnych z języka polskiego i języka obcego. Aby zdać maturę egzaminy te musi zaliczyć na minimum 30%. Każdy ma prawo przystąpić do pisemnych egzaminów z wybranych przedmiotów na poziomie podstawowym lub rozszerzonym – ten wynik nie ma wpływu na zdanie matury.

obrazek

W tym roku szkolnym w naszym liceum przystąpiło do matury 220 uczniów klas trzecich oraz 59 maturzystów z lat ubiegłych, którzy mają prawo do zdawania egzaminów z przedmiotów, których wcześniej nie zdawali lub podniesienia wyniku egzaminu maturalnego. Egzaminy maturalne zakończą się w naszej szkole 27 maja. Wszystkie arkusze maturalne oceniają komisje OKE, a wyniki tegorocznej matury poznamy 28 czerwca.

te: 0.012s dbnc: 6 dbnq: 6