39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Najlepsi uczniowie - NAGRODZENI!!!
21 listopada 2019r. | TK

Miło nam poinformować, że Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2019/2020 otrzymała uczennica klasy 3c – Anna Kołc, zaś Stypendium Ministra Edukacji Narodowej uzyskał Piotr Koceniak- uczeń klasy 3d.
Stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznawane są uczniom, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem i uzyskali najwyższą w szkole średnią ocen lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, osiągając w niej najwyższe wyniki. Stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

te: 0.016s dbnc: 6 dbnq: 6