39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Powitanie rodziców uczniów klas pierwszych
20 września 2013r. | Administrator

W minioną środę odbyło się spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych z dyrekcją szkoły i wychowawcami. Spotkanie, które rozpoczęło się krótką częścią artystyczną, miało na celu zapoznanie rodziców z funkcjonowaniem placówki. Rodzice poznali wychowawców swoich dzieci, zapoznali się z funkcjonowaniem dziennika elektronicznego i wybrali swoich przedstawicieli do Rady Rodziców. W spotkaniu uczestniczyły także pani pedagog oraz pani pielęgniarka.

te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6