39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Najlepsi z przedmiotów ścisłych
11 maja 2020r. | Administrator

Rokrocznie duża grupa uczniów „Kopernika” bierze u­dział w różnych olimpiadach i konkursach promujących wie­dzę i umiejętności z przedmiotów ścisłych. W tym roku szkol­nym po laury sięgnęli uczniowie klas trzecich.

Finalistami Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH zo­sta­li: Norbert Roczniak (3B) z matematyki oraz Filip Je­mio­ło (3A) z fizyki. Matematyczny sukces odnotowała Anna Kołc (3C), uzyskując tytuł finalisty III Jagiellońskiego Tur­nie­ju Matematycznego. W IX edycji konkursu „First Step To Nobel Prize” (e-konkurs z fizyki o Puchar Rektora Po­li­tech­niki Łódzkiej) tytuły finalisty uzyskali: Karol Głogowski (3A), Filip Jemioło (3A) i Jakub Surdej (3B).

Wszystkim finalistom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

te: 0.012s dbnc: 6 dbnq: 6