39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Człowiek Legenda
1 września 2020r. | Administrator

31 sierpnia 2020 r. pożegnaliśmy odchodzącego na emeryturę pana Czesława Małka. Nauczycielem „Koper­ni­ka”, jeszcze przy ulicy Biernackiego, został 47 lat temu. Uczył prawie wszystkie roczniki, ponieważ był jedynym na­uczycielem przysposobienia obronnego (dziś edukacji dla bezpieczeństwa). Starsi absolwenci wspominają strzelanie, rzut granatem do piaskownicy, maski pgaz, a wszyscy z pewnością na zawsze zapamiętali jak należy prawidłowo bandażować. Swoją wiedzę geograficzną i umiejętności or­ga­ni­za­torskie wykorzystywał podczas wycieczek, rajdów szkol­nych, obozów wypoczynkowych w górach lub nad mo­rzem.

Panie Profesorze, dziękujemy za wspólne lata pra­cy, życzliwość, pomoc, każdy uśmiech, żart i poczucie humoru. Życzymy zdrowia, długich lat życia i spokoju na zasłużonej emeryturze oraz zrealizowania planów, na które teraz wreszcie będzie czas!

te: 0.013s dbnc: 6 dbnq: 6