39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Integracja klas pierwszych
16 września 2020r. | Administrator

Wrześniowe spotkania integracyjne dla klas pierw­szych to już tradycja naszej szkoły. Korzystając z pięknej pogody, pierwszoklasiści wraz z wychowawcami, panią pe­da­gog oraz panią psycholog, wyjeżdżają do „Zajazdu Anna” w Brzyściu, aby się lepiej poznać. W zajęciach inte­gra­cyj­nych uczestniczyły już trzy klasy: 1F, 1D i 1A, pozostałe wezmą w nich udział w kolejnych dniach. To wspaniała o­ka­zja do nawiązania koleżeńskich więzi oraz wspólnej za­ba­wy.

te: 0.012s dbnc: 6 dbnq: 6