39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Weroniki i Janka
8 października 2020r. | Administrator

Z dumą i ogromną przyjemnością informujemy, że We­ro­ni­ka Nycek, uczennica klasy 3E oraz Jan Wanatowicz, u­czeń klasy 2b, otrzymali Stypendium Prezesa Rady Mini­strów na rok szkolny 2020/2021. Stypendia przyznawane są uczniom, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem i u­zy­ska­li najwyższą w szkole średnią ocen lub wykazują szcze­gólne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wie­dzy, osiągając w niej najwyższe wyniki. Stypendystom ser­decznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

te: 0.013s dbnc: 6 dbnq: 6