39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Lekcja historii Pana Józefa Witka
24 października 2020r. | Administrator

22 października kl.1E oraz kl. 2E miały okazję wy­słu­chać interesującej prelekcji Pana Józefa Witka - autora „En­cy­klo­pe­dii miasta Mielca”, wybitnego znawcy regionu, ani­matora kultury, miłośnika rodzinnego miasta i regionu. Z uwagi na obecną sytuację związaną ze stanem za­gro­że­nia epidemicznego spotkanie odbyło się w trybie zdalnym przy użyciu platformy Microsoft Teams. Pan Józef Witek wy­gło­sił prelekcję zatytułowaną „Mieleccy – założyciele mia­sta Mielca”, w której w ciekawy i humorystyczny sposób przybliżył historię powstania naszego miasta. Wykład uatrak­cyj­ni­ły liczne reprodukcje, mapy oraz zdjęcia. Rok 2020 jest dla mielczan szczególny, gdyż obchodzimy ju­bi­le­usz 550-lecia lokacji Miasta Mielca. Mamy nadzieję, że wy­stą­pie­nie Pana Witka rozbudzi zainteresowanie dziejami miasta.

te: 0.015s dbnc: 6 dbnq: 6