39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Narodowe Święto Niepodległości
10 listopada 2020r. | Administrator

10 listopada świętowaliśmy 102. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Ze względu na sytuację epi­de­micz­ną w kraju, tegoroczne obchody przebiegały w nie­ty­po­wy sposób. Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji „Szko­ła do hymnu 2020”. O symbolicznej godz. 11:11 od­śpie­wa­liś­my on-line hymn narodowy, a następnie obej­rze­liś­my okolicznościową audycję przygotowaną przez li­ce­ali­stów. 11 listopada to ważna dla Polaków rocznica, święto ca­łe­go narodu polskiego, wyraz pamięci o tych, którzy z wiel­kim poświęceniem wywalczyli nam wymarzoną i upra­gnio­ną niepodległość. Za organizację, innych niż zwykle, ob­cho­dów Święta Niepodległości w naszej szkole od­po­wie­dzial­ne były panie Małgorzata Brach oraz Małgorzata Ciej­ka.

te: 0.015s dbnc: 6 dbnq: 6