39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Nasi uczniowie uczestnikami Jagiellońskich Warsztatów Olimpijskich
7 grudnia 2020r. | Administrator

Z dumą informujemy, że licealiści „Kopernika” uczest­ni­czą w cyklu warsztatów dedykowanych dla uczniów szcze­gól­nie uzdolnionych matematycznie i informatycznie. Tomasz Martyński (kl. 2Bg), Daniel Pazdro (kl. 2Bg), Woj­ciech Wójcik (kl. 2Bg), Jakub Pazdro (kl. 2B) oraz Jan Wa­na­to­wicz (kl. 2B) dzięki swoim licznym sukcesom zostali za­kwa­li­fi­ko­wa­ni i zaproszeni na zajęcia organizowane przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Ja­giel­loń­skie­go w Krakowie. Tegoroczna edycja, ze względu na sytuację epidemiologiczną, odbywa się całkowicie w try­bie zdalnym. Gratulujemy zakwalifikowania się do tak eli­tar­nej grupy oraz życzymy wielu sukcesów w olimpiadach..

te: 0.026s dbnc: 6 dbnq: 6