39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Nauka zdalna może być efektywna
9 grudnia 2020r. | Administrator

9 grudnia klasa 1B miała okazję wziąć udział w we­bi­na­rium, które poprowadził pan Tomasz Pawęzka. Tematem spotkania była nauka zdalna. Prowadzący jest trenerem wy­stą­pień publicznych, dykcji i emisji głosu, programistą oraz designerem serwisów internetowych. Podczas spot­ka­nia młodzież dowiedziała się, w jaki sposób zorganizować miejsce swojej nauki, jak zarządzać czasem, na czym po­le­ga higiena uczenia się. Była to również ciekawa forma ko­mu­ni­ka­cji z wykorzystaniem wirtualnych narzędzi.

te: 0.015s dbnc: 6 dbnq: 6