39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Sukces w konkursie literackim „Lekcja historii i sztuki z Jackiem Kaczmarskim”
21 grudnia 2020r. | Administrator

Miło nam poinformować o sukcesie uczniów naszej szko­ły w ogólnopolskim konkursie literackim „Lekcja historii i sztuki z Jackiem Kaczmarskim”. Jak niedawno in­for­mo­wa­liś­my, troje licealistów znalazło się w finale kategorii in­dy­wi­du­al­nej konkursu. Jury, złożone z profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, doceniło wiedzę i umiejętności uczniów „Ko­per­ni­ka” i przyznało Jakubowi Kozie z kl. 2Eg tytuł lau­re­a­ta, Magdalenie Kaczmarskiej także z kl. 2Eg wy­róż­nie­nie i Amelii Dudek z kl. 2E tytuł finalistki. Opiekunem na­uko­wym licealistów była pani Małgorzata Brach. Ser­decz­nie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów literackich!

te: 0.013s dbnc: 6 dbnq: 6