39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Laureatki Olimpiady Mitologicznej
22 grudnia 2020r. | Administrator

Z radością informujemy o wynikach Ogólnopolskiej Olim­pia­dy Mitologicznej, która została przeprowadzona 12 li­sto­pa­da 2020 r. Celem olimpiady była popularyzacja i po­sze­rza­nie wiedzy na temat wierzeń religijnych sta­ro­żyt­nej Grecji i Rzymu. Wśród wielu uczestników z całego kraju znalazły się również nasze uczennice. Wiktoria Klich (1B) i Aleksandra Bigos (1C) wykazały się doskonałą zna­jo­moś­cią mitologii i zdobyły tytuł laureatek. Gratulujemy!

te: 0.014s dbnc: 6 dbnq: 6