39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Matury próbne
1 marca 2021r. | Administrator

W dniach 3–5 marca w II LO zostaną prze­pro­wa­dzo­ne stacjonarnie próbne egzaminy maturalne ze wszystkich przed­mio­tów na poziomie podstawowym:

  • 3 marca 2021 r. – j. polski, poziom podstawowy;
  • 4 marca 2021 r. – matematyka, poziom podstawowy;
  • 5 marca 2021 r. – j. angielski, poziom podstawowy.

Pozostałe egzaminy z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym odbędą się w trybie online. Matury próbne dla klas trzecich zostaną przeprowadzone na te­re­nie szkoły przy zachowaniu właściwego reżimu sa­ni­tar­ne­go. Egzamin w tej formie daje możliwość sprawdzenia swo­jej wiedzy oraz przećwiczenia w praktyce procedur ma­tu­ral­nych. Mamy nadzieję, że pozwoli także zdać majowe eg­za­mi­ny na satysfakcjonującym poziomie.

te: 0.016s dbnc: 6 dbnq: 6