39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Zwycięstwo w wojewódzkim konkursie literackim
22 marca 2021r. | Administrator

Amelia Dudek, uczennica klasy 2E, zdobyła pierwszą na­grodę w XXVIII edycji wojewódzkiego konkursu li­te­rac­kie­go organizowanego w ramach Rzeszowskich Dni Kultury Szkolnej w Rzeszowie. Do tegorocznych zmagań przy­stą­pi­ło 89 uczniów szkół średnich z terenu Podkarpacia. Z uwa­gi na sytuację epidemiczną nie zdecydowano się na prze­pro­wa­dze­nie uroczystej gali laureatów, zaś wyniki zostały ogłoszone zdalnie. Tekst Amelii zwyciężył w kategorii: pro­za. Serdecznie gratulujemy!

te: 0.018s dbnc: 6 dbnq: 6