39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Wykłady z matematyki Uniwersytetu Rzeszowskiego
31 marca 2021r. | Administrator

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w cyklu wy­kła­dów popularyzujących matematykę prowadzonych online przez pracowników naukowych i studentów Instytutu Ma­te­ma­ty­ki Uniwersytetu Rzeszowskiego. W marcu skorzystali z następujących tematów: „Wprowadzenie do liczb ze­spo­lo­nych” (3 marca), „Na zdrowy rozsądek, czyli jak działa Za­sa­da szufladkowa Dirichleta” (10 marca) oraz „Roz­wią­zy­wa­nie układów równań metodą wyznaczników” (24 mar­ca). Cykl spotkań z wykładowcami UR rozpoczęli jeszcze w lu­tym od wykładu „Równania i nierówności try­go­no­me­trycz­ne” (17 lutego), a kolejne spotkania czekają ich w kwiet­niu.

obrazek
te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6