39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Akcja społeczno-edukacyjna Żonkile
21 kwietnia 2021r. | Administrator

19 kwietnia mija 78 lat od wybuchu powstania w war­szaw­skim getcie. Uczniowie naszego liceum uczcili pamięć o tej ważnej rocznicy, włączając się w Akcję Żonkile or­ga­ni­zo­wa­ną przez Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, Mi­ni­ster­stwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Mło­dzież miała okazję obejrzeć premierowy film „Muranów - Dziel­ni­ca Północna” w reżyserii Łukasza Kamila Ka­miń­skie­go. Materiał powstał w stylistyce youtuberskiej i opowiada hi­sto­rię Muranowa, dawnej dzielnicy żydowskiej w War­sza­wie. Uczniowie poznali historię warszawskiej społeczności żydowskiej, pogłębili wiedzę na temat II wojny światowej, a także podzielili się między sobą wrażeniami z projekcji filmu.

obrazek
te: 0.015s dbnc: 6 dbnq: 6