39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Pamiątkowe medaliony
30 kwietnia 2021r. | Administrator

Wszyscy tegoroczni absolwenci naszego liceum otrzymali pamiątkowe medaliony przygotowane specjalnie z okazji ukończenia szkoły. Medaliony zostały wykonane przez pana Tomasza Mrozowskiego, który jest ab­sol­wen­tem II LO oraz przyjacielem Kopernika. Serdecznie dzię­ku­je­my za tak niezwykłą pamiątkę.

obrazek
te: 0.010s dbnc: 6 dbnq: 6