39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Koncert organowy Dominika Kapinosa
21 września 2021r. | Administrator

19 września w kościele MBNP w Mielcu z koncertem organowym wystąpił Dominik Kapinos, uczeń kl. 3Bg na­sze­go liceum. Dominik jest też uczniem Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Mielcu. Koncert był wydarzeniem to­wa­rzy­szą­cym 24. edycji Mieleckiego Festiwalu Mu­zycz­ne­go. Dominik zaprezentował preludium i fugę e-moll Ni­ca­lau­sa Bruhnsa, utwory Jana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Charlesa-Marie Jeana Alberta Widora. Na finał koncertu przygotował część I Sonaty d-moll op. 43 Felixa-Alexandra Guilmanta. Koncert został entuzjastycznie przy­ję­ty przez licznie zgromadzoną publiczność. Gratulujemy!

obrazek
te: 0.015s dbnc: 6 dbnq: 6