39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Olimpiada Geograficzna
14 grudnia 2021r. | Administrator

Dwoje uczniów naszego liceum zostało za­kwa­li­fi­ko­wa­nych do II etapu XLVIII Olimpiady Geograficznej. Laura Ku­piec (3Ag) i Paweł Witek (3A) pisali prace na jeden z wy­bra­nych tematów, które zostały docenione przez Ko­mi­tet Okrę­go­wy Olimpiady. Gratulujemy i życzymy kolejnych suk­ce­sów.

obrazek
te: 0.013s dbnc: 6 dbnq: 6