39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Nagroda w konkursie literackim
21 grudnia 2021r. | Administrator

Amelia Dudek, uczennica klasy 3E, zdobyła trzecią na­gro­dę w XXIX edycji wojewódzkiego konkursu li­te­rac­kie­go organizowanego w ramach Rzeszowskich Dni Kultury Szkol­nej. Do tegorocznych zmagań przystąpiło 32 uczniów szkół średnich z terenu Podkarpacia. Z uwagi na sytuację epi­de­micz­ną nie zdecydowano się na przeprowadzenie uro­czys­tej gali laureatów, zaś wyniki zostały ogłoszone zdal­nie. Tekst Amelii otrzymał nagrodę w kategorii proza. War­to podkreślić, że jest to już trzecie wyróżnienie dla na­szej uczennicy. Gratulujemy!

obrazek
te: 0.014s dbnc: 6 dbnq: 6