39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Kopernik pomaga
21 grudnia 2021r. | Administrator

Szkolne Koło Wolontariatu "Kopernik pomaga" właśnie zakończyło bożonarodzeniowe akcje charytatywne. Zor­ga­ni­zo­wa­no kiermasze ciast i kiermasz rękodzieła. Dzięki za­an­ga­żo­wa­niu uczniów, Nauczycieli, Rodziców i Przyjaciół II LO udało się pomóc Oli i Ali, dzielnym dziewczynkom wal­czą­cym o zdrowie oraz kolegom i koleżankom, którzy zna­leź­li się w trudnej sytuacji materialnej. Ogrom za­an­ga­żo­wa­nia i dobroci po raz kolejny dał nadzieję na lepszy świat. Dziękujemy!

obrazek
te: 0.009s dbnc: 6 dbnq: 6