39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Alicja, Daniel i Konrad w III etapie Olimpiady Wiedzy Chemicznej
6 stycznia 2022r. | Administrator

Z radością informujemy, że Alicja Pazdro (2C), Da­niel Pazdro (3Bg) i Konrad Rybka (3Cg) zakwalifikowali się do finałowego etapu Olimpiady Wiedzy Chemicznej dla szkół ponadpodstawowych organizowanej przez Wydział Che­mii Uniwersytetu Jagiellońskiego i portal Edukator.pl. III etap olimpiady odbędzie się 12 marca 2022 w siedzibie Wy­dzia­łu Chemii UJ w Krakowie. Dla zwycięzców prze­wi­dzia­ne są atrakcyjne nagrody, laureaci z klas maturalnych otrzy­mu­ją „indeksy" na studia na Wydziale Chemii UJ na kie­run­kach: Chemia, Chemia medyczna i Chemia zrów­no­wa­żo­ne­go rozwoju. Gratulujemy i trzymamy kciuki!

obrazek
te: 0.012s dbnc: 6 dbnq: 6